Μάθατε τ’ ανώμαλα ρήματα όπως σας προτείναμε στο προηγούμενο βήμα; Αν ναι, είστε τώρα έτοιμοι για το Βήμα 2, που είναι:

book-863418_1280

Επαναλάβετε και ξεκαθαρίστε τους Χρόνους των Ρημάτων μέχρι να είστε σίγουροι/ -ες ότι μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε με αυτοπεποίθηση. Εμείς, πάλι σας ετοιμάσαμε μία Περίληψη για να σας βοηθήσουμε. Θα την βρείτε εδώ .

Advertisement