1. Δημιουργική Απασχόληση με Εκπαιδευτικά Παιχνίδια: Πατήστε εδώ

2. Τετράδιο Γραμματικής:

Διαβάζω ό,τι δεν θυμάμαι και κυρίως αυτά που έχουμε γράψει τις τελευταίες δύο βδομάδες.

Ξαναθυμάμαι τους κανόνες για present simple και τις λέξεις που χρειάζομαι για να πω πού είναι κάτι (Προθέσεις Τόπου).

3. Companion β’ Τάξης (Κόκκινο):

Ξαναθυμάμαι όλο το λεξιλόγιο από την αρχή ως εκεί που έχουμε φτάσει.

Διαβάζω Θεωρία στις σελ. 55 και 57.

4. Companion α’ Τάξης (Μπλε):

Κάνω τις ασκήσεις στις σελ. 91, 92, 94.

5. Επιπλέον Ασκήσεις:

Αφού τελειώσω τα 2, 3 και 4 παραπάνω, κάνω έξτρα ασκήσεις εδώ κι εδώ.

Advertisement