1. Δημιουργική Απασχόληση με Εκπαιδευτικά Παιχνίδια: Πατήστε εδώ

2. Τετράδιο Γραμματικής:

Διαβάζω όλα όσα έχουμε γράψει φέτος.

Ξαναθυμάμαι ό,τι έχω ξεχάσει από προηγούμενα μαθήματα και κυρίως τις Προθέσεις Τόπου.

3. Companion:

Ξαναθυμάμαι όλο το λεξιλόγιο από την αρχή ως εκεί που έχουμε φτάσει.

4. Επιπλέον Ασκήσεις:

Αφού τελειώσω τα 2 και 3 παραπάνω, κάνω έξτρα ασκήσεις εδώ και τις ελέγχω με τις Απαντήσεις. Ακόμα, συμπληρώνω στα ελληνικά όσες λέξεις ξέρω/ θυμάμαι από το Word List.

Advertisement