1. Δημιουργική Απασχόληση για όλες τις Δεξιότητες: Πατήστε εδώ

2. Τετράδιο & Βιβλίο Γραμματικής:

Κάνω επανάληψη στη γραμματική που είχαμε για την Τετάρτη 11/3, δηλαδή:

από το τετράδιο & από το Grammar book, σελ. 15, 48, 50 and 52 (present continuous, future simple και be going to) και κάνω αυτές τις ασκήσεις

3. Companion:

Ξαναθυμάμαι όλο το λεξιλόγιο από την αρχή ως εκεί που έχουμε φτάσει.

4. Ασκήσεις Writing:

Αφού τελειώσω τα 2 και 3 παραπάνω, πάω στο Student’s book, σελ. 111. Κάνω την προετοιμασία τη έκθεσης, δηλαδή ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 και μετά φτιάχνω το spidergram όπως στο βιβλίο μου με τις λέξεις κλειδιά και χρησιμοποιώ λέξεις και φράσεις από τη βοήθεια στο language bank.

Μετά γράφω το θέμα από την άσκηση 1. Προσέχω να γράψω όλα όσα μου ζητάει το θέμα και να φτιάξω σωστές παραγράφους.

Advertisement