Απαντήσεις Προηγούμενου Μέρους εδώ

Νέα ύλη μέχρι 2 Απριλίου

Χρησιμοποιώ το CD του Βιβλίου (ή την εφαρμογή που πρέπει να κατεβάσω όπως μου λέει η κάρτα μετά το εξώφυλλο του βιβλίου) και πηγαίνω παρακάτω.

1. Βιβλίο Γραμματικής:

Διαβάζω και μαθαίνω τη θεωρία για τα both, either, neither στη σελίδα 53. Προσέχω τις λέξεις που μπαίνουν με το καθένα απ’ αυτά και τη σειρά των λέξεων στην πρόταση όταν τα χρησιμοποιούμε. Επίσης προσοχή με το neither που είναι από μόνη της αρνητική λέξη και δεν χρειάζεται να βάλω το ρήμα σε άρνηση μέσα στην πρόταση. Κάνω τις ασκήσεις 1 και 2 στη σελίδα 53.

2. Student’s book:

Αν δεν το έκανα με την επανάληψη του λεξιλογίου, πάω στη σελίδα 116 και 117 στο Student’s book και γράφω τη σημασία των λέξεων σε όλες τις λέξεις που δεν έχω συμπληρώσει μέχρι εκεί που ξεκινά το Unit 4. Βλέπω στο companion ό,τι δεν θυμάμαι.

Μετά, πάω στη σελίδα 52 στο student’s book, διαβάζω προσεκτικά τα κείμενα, προσέχω τις καινούριες λέξεις και τις βρίσκω στο companion σελίδα 33 από 3f.1 μέχρι 3f.14. Αν έχω κι άλλες άγνωστες λέξεις, τις σημειώνω. Κάνω την άσκηση 2 με βάση το κείμενο και την άσκηση 3 γραπτά με λίγα λόγια.

3. Companion:

Μαθαίνω τις λέξεις στη σελίδα 33 από 3f.1 μέχρι 3f.14 και τις γράφω αντιγραφή.

Advertisement