Απαντήσεις Προηγούμενου Μέρους εδώ

Νέα Ύλη μέχρι 2 Απριλίου

Χρησιμοποιώ το CD του Βιβλίου (ή την εφαρμογή που πρέπει να κατεβάσω όπως μου λέει η κάρτα μετά το εξώφυλλο του βιβλίου) και πηγαίνω παρακάτω.

1. Γραμματική στο student’s book:

Σελίδες 50 και 51 ασκήσεις 1, 2, 5 και 6.

2. Student’s book:

Αν δεν το έκανα με την επανάληψη του λεξιλογίου, πάω στις σελίδες 116, 117 και 118 στο Student’s book και γράφω τη σημασία των λέξεων σε όλες τις λέξεις που δεν έχω συμπληρώσει μέχρι εκεί που ξεκινά το Unit 4. Βλέπω στο companion ό,τι δεν θυμάμαι.

Μετά, πάω στη σελίδα 52 στο student’s book, διαβάζω προσεκτικά το κείμενο, προσέχω τις καινούριες λέξεις και τις βρίσκω στο companion, σελίδα 33, από 3f.1 μέχρι 3f.30 στη σελίδα 35. Αν έχω κι άλλες άγνωστες λέξεις τις σημειώνω. Μετά κάνω την άσκηση 2 με βάση το κείμενο και την άσκηση 4 με βοήθεια από το ροζ πλαίσιο στα αριστερά που μου εξηγεί λίγο τα phrasal verbs.

Στη συνέχεια, κοιτάω τι θα πουν οι λέξεις της άσκησης 5 στη σελίδα 53 για τα διαφορετικά είδη διακοπών. Όταν τελειώσω, κάνω την άσκηση 8 (Writing). Προσοχή όπως πάντα να γράψω όλα όσα μου ζητάει το θέμα και επίσης προσοχή στους χρόνους και στην οργάνωση του γραπτού μου. 

3. Companion:

Μαθαίνω τις λέξεις στις σελίδες 33-35 από 3f.1 μέχρι 3f.30 και τις γράφω αντιγραφή.

Advertisement