Απαντήσεις πρηγούμενου μέρους εδώ

Νέο υλικό παρακάτω εδώ