Άλλη μια καλή αρχή

Wishes, wishes…

BACK ON 3rd MAY. TAKE CARE!

It’s back-to-work day!

Καλό 2021, με ανανεωμένη διάθεση, καινούριους στόχους και πολλή μάθηση!

Αρχίζουν πάλι τα μαθήματά μας σήμερα, από απόσταση ακόμα και με το πρόγραμμα που είχαμε πριν κλείσουμε για Χριστούγεννα. ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ!