ΤΑΞΕΙΣ

  • Pre-Junior (Προνηπιακές)

   Για πολύ μικρές ηλικίες (3,5 – 6). Καθαρά βιωματικό μάθημα, χωρίς βιβλία και γραφή, με ψυχοκινητικές δραστηριότητες (κατασκευές, γλωσσικά παιχνίδια που περιλαμβάνουν κίνηση, ζωγραφική, χειρισμό παιχνιδιών και καθημερινών αντικειμένων, βίντεο, κάρτες, μαριονέτες κλπ.).
  • Νηπιακές (Junior A’ & B’)

   Γερές βάσεις για σίγουρη εξέλιξη. Με διασκεδαστικές δραστηριότητες και ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα για πολύ μικρά παιδιά (α’ δημοτικού).
  • Γυμνασιακές [Classes A’, B’, C’, D’-E’ (οι τελευταίες σε 1 σχ. Έτος) & Πτυχίου B2 (Lower)]

   Δηλαδή συνολικά 6 χρόνια, σε αντίθεση με τα 8 που υποχρεωτικά γίνονταν μέχρι πρόσφατα.
  • Proficiency 1, 1.5 ή 2 ετών

   Ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο και τις δυνατότητες του κάθε σπουδαστή.

    

   ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

   Όλα τα επίπεδα, από αρχαρίων μέχρι και ειδικά τμήματα επαγγελματικής ορολογίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Δοκιμασμένα από το 2005, αφού ήμαστε από τους πρώτους του χώρου και από τους λίγους στην Ελλάδα που μεταφέραμε αυτούσια τα προγράμματά μας στην οθόνη του υπολογιστή.
 
Η μέθοδός μας διαφέρει από τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες: πρόκειται για ιδιαίτερα ή ομαδικά μαθήματα μέσω υπολογιστή. Είναι το ίδιο πρόγραμμα που θα παρακολουθούσε κανείς στο Κέντρο μας αλλά από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου του, χωρίς μετακινήσεις και χάσιμο χρόνου.
 
Έτσι έχουμε βοηθήσει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό διδάσκοντας, εκτός από αγγλικά, και ελληνικά σαν ξένη γλώσσα, γαλλικά και ιταλικά.

COURSES

  • Pre-Junior

   For very young kids (aged 3,5 – 6). Purely experiential learning. No books, no writing, just psychokinetic activities (craftwork, lively language games, drawing-colouring, handling toys and realia, videos, flashcards, puppets, etc.).
  • Junior A’ & B’

   A good grounding ensures confident progress. Packed with fun activities and a syllabus that can be tailored to very young learners (1st Year Primary).
  • Senior Classes [A’, B’, C’, D’–E’ (the latter 2 in 1 school year) & B2 Certificate Prep Class]

   Totalling 6 years of tuition, as opposed to 8, which used to be the case until recently.
  • C1-C2 Certificate Prep Classes 1, 1.5 or 2 years long

   Time frames for completion of these levels depend on individual students’ performance.
 

ADULT CLASSES

All levels, from beginners to ESP.
 
 
 

 

E-LEARNING

Time-tested since 2005, as we were among the first few of the industry in Greece to have transferred our language courses in their entirety onto the computer screen.
 
Our method differs from the educational platforms on offer in that it consists of private or group electronic tutoring. We are talking about the exact same courses that one would physically attend at our Centre but from the comfort of one’s own home or office, without wasting time on transportation.
 
It is a method that has enabled us to help people not only all over Greece but also abroad by teaching Greek as a foreign language, French and Italian as well as English of course.
Advertisement