Η Μαρία Αλαμάνου, ιδιοκτήτρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ΚΟΣΜΟΓΝΩΣΤΗΣ και εμπνεύστρια του οράματος που υπηρετεί στη διδασκαλία της, εφαρμόζει στον εαυτό της την πρακτική που θα επιθυμούσε να υιοθετήσουν οι μαθητές της. Γι’ αυτό, αντί να αρκεστεί να είναι αριστούχος καθηγήτρια της αγγλικής, επέλεξε επίσης, με συνεχή μετεκπαίδευση και ταξίδια στο εξωτερικό:

  • να παρακολουθήσει σεμινάρια διδακτικής ψυχολογίας (Νευρογλωσσολογικού Προγραμματισμού)
  • να παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
  • να κάνει μεταπτυχιακό μεταφραστικών σπουδών και διερμηνείας
  • να μελετήσει εφαρμοσμένη γλωσσολογία & λεξικογραφία και να ενταχθεί στη συντακτική ομάδα του αγγλοελληνικού λεξικού, που κυκλοφορεί ήδη από το 2009 από τις Εκδόσεις Πατάκη σε συνεργασία με τον παγκόσμιας φήμης εκδοτικό οίκο Larousse.

Επίσης, εκπαιδεύεται σε συνεχή βάση από το Υπουργείο Παιδείας και το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας για το ρόλο της ως εξετάστριας προφορικών και βαθμολογήτριας γραπτών στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και άρα έχει εσωτερική γνώση και πείρα του πώς λειτουργεί ο εξεταστικός μηχανισμός, πράγμα που τη βοηθά να το μεταδώσει στους σπουδαστές και να εξασφαλίσει την επιτυχία τους.

Με τις ίδιες ιδιότητες της εξετάστριας και βαθμολογήτριας, συνεργάζεται επίσης με φορείς του εξωτερικού, όπως τη LanguageCert και το Ινστιτούτο Γλωσσολόγων του Λονδίνου, του οποίου είναι και μέλος.

Εργάζεται ακόμα ως καθηγήτρια διερμηνείας και μετάφρασης στα προγράμματα που προσφέρονται στο Κέντρο ΚΟΣΜΟΓΝΩΣΤΗΣ αφού είναι και η ίδια πιστοποιημένη μεταφράστρια και διερμηνέας, που συνεργάζεται με μεγάλες μεταφραστικές εταιρείες του εξωτερικού.

Άλλα εργασιακά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών εταιρειών [πχ του Αμερικανικού Ραδιοτηλεοπτικού Καναλιού NBC (National Broadcasting Company), Alico Insurance Company κλπ], καθώς και τη συγγραφή πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών βιβλίων και διαδραστικών παρουσιάσεων σε υπολογιστές.

member-logo-mcil

Maria Alamanou, owner of the COSMOSCENTE Foreign Language School and initiator of the vision she promotes in her teaching, stands as an example of the practices she wishes her students to adopt. With this in mind, she never settled for merely being a senior English teacher but rather chose, through further training and travelling abroad, to:

  • attend teaching psychology seminars (NeuroLinguistic Programming)
  • attend teacher’s training in teaching Greek as a foreign language
  • obtain a postgraduate diploma in translating and interpreting
  • study applied linguistics & lexicography, thus being able to join the compiling team of the English-Greek dictionary which was published in 2009 by Patakis Publications in collaboration with the world-famous publishers Larousse.

She is also systematically being trained by the Ministry of Education and the English Department of the University of Athens for her role as oral examiner and marker for the written exams for the State Certificate language examinations and has therefore acquired valuable insights into and experience in the inner workings of the examination. This has enabled her to pass such knowledge on to her students and in so doing ensure their success.

In the same capacity as oral examiner and marker, she works with foreign exam administrators, such as LanguageCert and the Chartered Institute of Linguists in London, of which she is also a member.

Being a certified translator and interpreter herself working with leading translation agencies all over Europe, she also teaches the translating and interpreting courses offered at the COSMOSCENTE Language School.

Her other work interests include intercultural training to high-ranking officials of multinational companies relocating to Athens [eg NBC (National Broadcasting Company), Alico Insurance Co. etc], as well as authoring educational materials, coursebooks and interactive computer presentations.