Αρχική/Home

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ!

Εμείς θα στηρίξουμε την εξέλιξή σας με νέα, κατατακτήρια διαγωνίσματα, υλικό εξάσκησης, μυστικά και κόλπα για ν’ αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις των εξετάσεων με επιτυχία.

Εδώ θα βρείτε προγράμματα:
1) ΓΛΩΣΣΩΝ: αγγλικά & ελληνικά σαν ξένη γλώσσα
2) ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ειδικό μάθημα αγγλικών των Πανελλήνιων εξετάσεων, IELTS, TOEFL, TOEIC, GRE, SAT
3) ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: όλα μας τα προγράμματα, μέσω υπολογιστή
ΝΕΑ:
4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: με πιστοποίηση
5) ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΤΟΝΩΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: γραμματική & προφορικά (σε 1,5 μήνα)


CHANGE YOUR REALITY!

We will be supporting your transformation with news, placement tests, practice material, tricks and tips to help meet the exam challenges.

Here you’ll find a range of courses such as:
1) LANGUAGES: English & Greek for Foreigners
2) SPECIAL CLASSES: Greek and foreign University entrance examinations (IELTS, TOEFL, TOEIC, GRE, SAT)
3) DISTANCE LEARNING: all our courses can be offered online
NEW:
4) BUSINESS ENGLISH FOR ADULTS
: certified
5) REFRESHER COURSE: grammar & oral practice (1.5 months)

Advertisements